Faza rozwojowa Zalecane produkty Efekty stosowania Wskazówki stosowania
Zielony/różowy pąk (BBCH 55-59)  BM Start (2 l/ha) stymulacja kwitnienia i jego przedłużenie, poprawa procesów zapłodnienia oraz zawiązywania owoców Aplikacja dolistna na początku kwitnienia. Możliwość łączenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Plantivax (0,75 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/ha) lub nawozami dolistnymi stosowanymi w tym okresie.
Kwitnienie (BBCH 60-65) BM Start (2 l/ha) + Promalin (0,375 l/ha) lub + Regulex 10 SG (0,05 kg/ha)
(pełnia kwitnienia)
stymulacja kwitnienia i jego przedłużenie, poprawa procesów zapłodnienia oraz zawiązywania owoców Aplikacja dolistna w pełni kwitnienia. Możliwość łączenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/ ha), Plantivax (0,75 l/ha), w ciągu dnia gdy średnia temp. wynosi min. 18°C.
Koniec kwitnienia (BBCH 66-69) BM Start (2 l/ha) + Promalin (0,375 l/ha) lub + Regulex 10 SG (0,05 kg/ha (opadanie płatków) stymulacja podziałów komórkowych (wielkość i jędność owoców), ograniczanie ordzawiania się owoców Aplikacja dolistna po kwitnieniu – opadanie płatków kwiatowych (10 dni po pierwszym zabiegu). Możliwość łaczenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/ha), Plantivax (0,75 l/ha), w ciągu dnia gdy średnia temp. wynosi min. 18°C.
Wzrost zawiązków (BBCH 70-74) MaxCel (3,75-7,5 l/ha) (zawiązki 10-12 mm) przerzedzanie chemiczne zawiązków Aplikacja dolistna, solo, w ciągu dnia, temp. min. 18-20°C, użyć 1000 l wody na ha. Nie łączyć z fungicydami, nawozami dolistnymi i innymi regulatorami wzrostu stosowanymi w tym okresie. Stosować szczególnie na odmiany: ‘GOLDEN Delicious’, ‘GALA’, ‘ŠAMPION’, ‘PINOVA’.
Zabieg wykonać w fazie wzrostu zawiązków, kiedy osiągną wielkość 10-12 mm (BBCH 71-72).
Wzrost owoców (BBCH 81-86 ) Topper 10 ST (20 tabletek/ha) + Colorado (5 l/ha) (4-3 tygodnie przed zbiorem) ograniczenie przedwczesnego opadania i poprawa wybarwienia owoców Aplikacja dolistna, solo, w ciągu dnia, temp. optym. 18°C, użyć 750 l wody na ha. Można łączyć z Captan 80 WDG. Nie łączyć z nawozami dolistnymi i innymi regulatorami wzrostu stosowanymi w tym okresie.
Zabieg wykonać na 4-3 tygodnie przed zbiorami.
Colorado (5 l/ha (2 tygodnie przed zbiorem) poprawa wybarwienia się owoców Aplikacja dolistna, solo. Można łączyć z fungicydami, nawozami dolistnymi (fosfor – P, wapń – Ca) stosowanymi w tym okresie.
Zabieg wykonać na 2 tygodnie przed zbiorami.
Powrót